Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Doelstelling/onderwerp

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een richtlijn inzake contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er of FPC.

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, volwassenen, slachtoffers/nabestaanden, hulpverleners. 

Methodologie/instrumenten

Aan hand van een literatuurstudie en expertmeetings wordt een richtlijn ontwikkeld inzake contact tussen tbs-er (of FPC) en slachtoffers (/nabestaanden).  De richtlijn, die voornamelijk gericht is op forensisch netwerkbegeleiders van FPC’s, biedt informatie over thema’s waar rekening mee gehouden dient te worden in het contact tussen slachtoffer en tbs-er, zoals kwetsbaarheden van het slachtoffer en tbs’er, timing van het contact en nazorg. Ook worden diverse opties van contact (direct zoals een gesprek of indirect zoals een brief, via een tussenpersoon of het geven van informatie over tbs-maatregel of behandeltraject door een forensisch professional) besproken. Daarnaast biedt de richtlijn handvatten om de procedure van contact stapsgewijs aan te pakken. De richtlijn wordt geïmplementeerd in verschillende FPC's en middels een pilotstudie wordt onderzocht wat de waarde is voor de praktijk en op welke punten de richtlijn dient te worden bijgesteld.

Betrokkenen DFZS

Nienke Verstegen (contactpersoon), Arie Raaijmakers, Vivienne de Vogel, Nienke Sweers.

In samenwerking met
FPC Dr. S. van Mesdag, Slachtoffer in Beeld, Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, Slachtofferhulp Nederland, Stichting Restorative Justice Nederland, Informatiepunt Detentieverloop, Dienst Justitiële Inrichtingen, FPC De Oostvaarderskliniek, FPC De Kijvelanden, GGZ Drenthe, Inforsa, Pompestichting, Trajectum, Reclassering Nederland, 3 RO, AFPN Groningen, De Waag, Rijksuniversiteit Groningen.

Keywords

Slachtoffers, Nabestaanden, Behandeling, Contact.


Nienke Verstegen
Van der Hoeven Kliniek
Deel dit artikel op: