Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

ANBI

Naam van de instelling: 
Stichting De Forensische Zorgspecialisten

Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN) of het fiscaal nummer: 
009424179 

Contactgegevens van de instelling: 
Willem Dreeslaan 2
3515 GB Utrecht
Postbus 174
3500 AD Utrecht
030 - 275 82 75

Beschrijving van de doelstellingen:
De Stichting verleent gespecialiseerde zorg op het gebied van forensische psychiatrie, doet forensisch onderzoek en bevordert de kennis en opleiding daaromtrent. De Stichting houdt in dit kader een centrum voor klinische forensische psychiatrie (Van der Hoeven Kliniek) en een centrum voor ambulante forensische psychiatrie (de Waag) in stand. De Stichting doet dit zonder winstoogmerk.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Bekijk pdf: https://dfzs.nl/files/hoofdlijnen-beleidsplan-stichting-de-forensische-zorgspecialisten.pdf

De functies en namen van de bestuurders:
Raad van Bestuur: 
I. de Boer (voorzitter) 

Raad van Toezicht: 
M.H.H. Kramer (voorzitter) 
C.M. van der Bas (vice voorzitter)
H. van Wijk (lid)
C.P.F. Lemke (lid)
A. Berg (lid)
I. Rempt (lid)

Werkwijze
Binnen De Forensische Zorgspecialisten wordt gewerkt volgens de Governancecode 2022.

Wij vinden het belangrijk om goed om te gaan met (vertrouwelijke) informatie. De wijze waarop we dit doen hebben we vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Het beloningsbeleid:
Voor wat betreft het beloningsbeleid van het bestuur en de toezichthouders van Stichting De Forensische Zorgspecialisten is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Stichting De Forensische Zorgspecialisten is ingedeeld in klasse V voor de sector Zorg- en jeugdhulp. 
Voor de Raad van Toezicht geldt aanvullend dat zij in lijn met het NVTZ advies haar bezoldiging heeft gemaximeerd op 8% voor leden en 12% voor de voorzitter van het WNT maximum. In de WNT wordt uitgegaan van een maximum van 10% voor leden en 15% voor de voorzitter.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: 
Bekijk hier de jaarcijfers 2022 van de instelling: https://dfzs.nl/jaarcijfers-2022/
Bekijk hier het bestuursverslag 2022 van de instelling: https://digimv8.desan.nl/archive/search