Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Klachten

De behandelaars werkzaam voor de onderdelen (de Waag en de Van der Hoeven Kliniek) van De Forensische Zorgspecialisten doen hun best om een behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat jij als cliënt een klacht hebt over jouw bejegening of behandeling. Onder een klacht wordt in dit verband verstaan: ‘Een uiting van onvrede van of namens een cliënt over de zorg- en/of dienstverlening door De Forensische Zorgspecialisten of door voor De Forensische Zorgspecialisten werkzame personen jegens een cliënt.’

Mocht je een klacht willen indienen, dan kun je daarover meer informatie vinden in het klachtenreglement. 
Klik hier om het klachtenreglement te downloaden.

Het adres voor klachten op grond van de wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Jeugdwet is:

Postbusnummer 16005
3500 DA Utrecht.

Het adres voor overige klachten is:

Postbusnummer 174
3500 AD Utrecht

Of per e-mail: klachtenfunctionaris@dfzs.nl.

Uitspraak klacht 2021/62

Betreft een klacht over drie beslissingen tot insluiting. Klacht ongegrond.

Uitspraak klacht 2021/41, 42, 43

Betreft klachten over beslissing overplaatsing naar kliniek, opname en verblijf in kliniek, en inhoud behandelplan. De klachten worden onbevoegd, ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak klacht 2021/23

Betreft een klacht over het niet toestaan van een aangepast matras en de weigering gebruik te maken van de lift. Klachten worden niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klachten betreft op grond van art. 10:3 Wvggz. 

Uitspraak klacht 2021/15

Betreft toetsing van de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg (dwangbehandeling door middel van ECT). Klacht ongegrond, voorafgaand schorsingsverzoek is toegewezen. 

Uitspraak klacht 2021/10, 11 en 16 

Betreft klachten over weigering tot plaatsen van een afdelingscomputer, het afdwingen van het openen van een rekening en de weigering medewerking bij een spoedprocedure bij de RSJ. Klachten worden niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klachten betreft op grond van art. 10:3 Wvggz. 

Uitspraak klacht 2021/9

Betreft toetsing van de beslissing tot het verlenen van diverse vormen van verplichte zorg (beperking bewegingsvrijheid, communicatiemiddelen en insluiting). De klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond. 

Uitspraak klacht 2021/8, 17 en 22

Betreft de toetsing van de beslissing tot het verlenen van diverse vormen van verplichte zorg (beperking bewegingsvrijheid en insluiting). De klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond. 

Uitspraak klacht 2021/7

Betreft een klacht over niet (tijdig) uitreiken van aquariumplanten die per post waren gekomen. Klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klacht betreft op grond van art. 10:3 Wvggz.