Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Klachten

De behandelaars werkzaam voor de onderdelen (de Waag en de Van der Hoeven Kliniek) van De Forensische Zorgspecialisten doen hun best om een behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat jij als cliënt een klacht hebt over jouw bejegening of behandeling. Onder een klacht wordt in dit verband verstaan: ‘Een uiting van onvrede van of namens een cliënt over de zorg- en/of dienstverlening door De Forensische Zorgspecialisten of door voor De Forensische Zorgspecialisten werkzame personen jegens een cliënt.’

Mocht je een klacht willen indienen, dan kun je daarover meer informatie vinden in het klachtenreglement. 
Klik hier om het klachtenreglement te downloaden.

Klik hier om het invulformulier voor WVGGZ en WKKGZ klachten te downloaden.

Klik hier om het toestemmingsformulier voor gemachtigden voor WVGGZ en WKKGZ klachten te downloaden.

Klik hier om het intrekformulier voor WVGGZ en WKKGZ klachten te downloaden.

Het adres voor klachten op grond van de wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Jeugdwet is:

Postbusnummer 16005
3500 DA Utrecht.

Het adres voor overige klachten is:

Postbusnummer 174
3500 AD Utrecht

Of per e-mail: klachtenfunctionaris@dfzs.nl.

Uitspraak klacht 2023/90, 91

Betreft een tweetal klachten over een beslissing verplichte zorg, inhoudende insluiting en beperking bewegingsvrijheid. De klacht HK 2023/90 wordt formeel gegrond verklaard en inhoudelijk ongegrond. De klachtencommissie stelt voor de formele  gegrondverklaring een schadevergoeding vast van € 12,50. De klacht HK 2023/91 wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2023/41

Betreft een klacht over de beslissing verplichte zorg inhoudende dwangmedicatie. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2023/4

Betreft een klacht over de beslissing verplichte zorg inhoudende insluiting in separeer, onderzoek kamer en inbeslagname telefoon(s) en de beslissing verplichte zorg inhoudende beperking in de bewegingsvrijheid en insluiting. De klacht tegen de eerste beslissing wordt ongegrond verklaard. De tweede klacht wordt formeel gegrond verklaard en inhoudelijk ongegrond. De klachtencommissie kent aan klager een tegemoetkoming toe van € 15,- voor de formele gebreken.

Uitspraak klacht 2023/1

Betreft een klacht over de beslissing verplichte zorg inhoudende een beperking van de bewegingsvrijheid en insluiting. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2022/158

Betreft een klacht over insluiting op basis van een beslissing tijdelijke verplichte zorg, zonder een crisismaatregel aan te vragen. De klacht wordt formeel gegrond verklaard en materieel ongegrond.

Uitspraak klacht 2022/92

Betreft een klacht over een voorgenomen beslissing tot overplaatsing. Dit is echter geen beslissing waarover geklaagd kan worden, gelet op artikel 10:3 Wvggz. Klacht wordt derhalve niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak klacht 2022/83

Betreft een klacht over een beslissing verplichte zorg, inhoudende medicatie. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2022/79

Betreft een klacht over een beslissing verplichte zorg, inhoudende begeleiding van bezoek in verband met een vermoeden van meenemen van drugs in de kliniek door het bezoek. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2022/60

Betreft een klacht over een beslissing tot verplichte zorg, inhoudende insluiting in een EBK. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2022/59

Betreft een klacht over een beslissing tot verplichte zorg, inhoudende beperking bewegingsvrijheid en insluiting in eigen kamer. De klachten worden ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2022/11

Betreft een klacht over een beslissing verplichte zorg, inhoudende insluiting in eigen kamer. Dit naar aanleiding van bedreiging van een personeelslid. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2022/4, 5, 6

Betreft een klacht over drie beslissingen tot verplichte zorg, inhoudende insluiting in de crisiskamer, separeerruimte en gedwongen medicatie. De klachten worden ongegrond verklaard.

Uitspraak klacht 2021/62

Betreft een klacht over drie beslissingen tot insluiting. Klacht ongegrond.

Uitspraak klacht 2021/41, 42, 43

Betreft klachten over beslissing overplaatsing naar kliniek, opname en verblijf in kliniek, en inhoud behandelplan. De klachten worden onbevoegd, ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak klacht 2021/23

Betreft een klacht over het niet toestaan van een aangepast matras en de weigering gebruik te maken van de lift. Klachten worden niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klachten betreft op grond van art. 10:3 Wvggz. 

Uitspraak klacht 2021/15

Betreft toetsing van de beslissing tot het verlenen van verplichte zorg (dwangbehandeling door middel van ECT). Klacht ongegrond, voorafgaand schorsingsverzoek is toegewezen. 

Uitspraak klacht 2021/10, 11 en 16 

Betreft klachten over weigering tot plaatsen van een afdelingscomputer, het afdwingen van het openen van een rekening en de weigering medewerking bij een spoedprocedure bij de RSJ. Klachten worden niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klachten betreft op grond van art. 10:3 Wvggz. 

Uitspraak klacht 2021/9

Betreft toetsing van de beslissing tot het verlenen van diverse vormen van verplichte zorg (beperking bewegingsvrijheid, communicatiemiddelen en insluiting). De klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond. 

Uitspraak klacht 2021/8, 17 en 22

Betreft de toetsing van de beslissing tot het verlenen van diverse vormen van verplichte zorg (beperking bewegingsvrijheid en insluiting). De klachtencommissie verklaart de klachten ongegrond. 

Uitspraak klacht 2021/7

Betreft een klacht over niet (tijdig) uitreiken van aquariumplanten die per post waren gekomen. Klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat het geen klacht betreft op grond van art. 10:3 Wvggz.