Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wij houden rekening met slachtoffers

Bij De Forensische Zorgspecialisten is slachtofferbeleid een belangrijk onderwerp. Daarom onderhouden we nauw contact met slachtoffer- en lotgenotenorganisaties. Alle behandelingen van de Waag en de Van der Hoeven Kliniek richten zich op het vergroten van maatschappelijke veiligheid. En daarmee op het voorkomen van nieuwe slachtoffers.

Aandacht voor slachtoffers in de kliniek

Voordat een patiënt (een tbs- of forensisch gestelde) van de Van der Hoeven Kliniek met verlof gaat, voeren we slachtofferonderzoek uit. Deze analyse brengt in kaart wat de mogelijke gevolgen en veiligheidsrisico’s zijn van het verlof, voor zowel slachtoffers als omgeving. De afweging kan leiden tot voorwaarden aan het verlof, zoals een gebiedsverbod. De Forensische Zorgspecialisten onderhoudt contacten met drie slachtofferorganisaties: Slachtofferhulp Nederland, Informatie Detentie Verloop (IDV) en Perspectief Herstelbemiddeling.

Lotgenotenorganisaties

Daarnaast onderhouden we contact met de lotgenotenorganisaties Ouders van een Vermoord Kind, en de Vereniging voor Veiligheid, Respect en Solidariteit. Daarbij wisselen we ervaringen uit en zoeken we naar wat we van elkaar kunnen leren, om uiteindelijk de positie van het slachtoffer bij verlofaanvragen te versterken.

Slachtoffer-daderconfrontaties

Slachtoffer-daderconfrontaties zijn vaak zinvol, zowel voor het slachtoffer of de nabestaanden, als voor de dader. Tijdens deze gesprekken is de veiligheid van alle deelnemers gegarandeerd. Het kan het slachtoffer helpen bij het verwerkingsproces als deze uit kan spreken welke gevolgen een delict op zijn of haar leven heeft gehad. Daarnaast kan het slachtoffer tijdens een confrontatie vaak zijn of haar beeld van de dader bijstellen. Voor de dader kan een confrontatie onderdeel zijn van de behandeling: hij of zij leert verantwoordelijkheid te dragen en krijgt inzicht in de gevolgen van zijn of haar daad. Confrontaties tussen dader en slachtoffer(s) zijn alleen mogelijk als de dader in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar daden.

Aandacht voor slachtoffers op de polikliniek

In de polikliniek komen cliënten langs voor afspraken. Deze cliënten maken deel uit van de maatschappij. Vermoeden medewerkers van de polikliniek dat mensen in de omgeving van hun cliënt slachtoffer van diens gedrag dreigen te worden? Dan kijken ze hoe ze deze dreiging kunnen afwenden. Dat begint binnen de behandeling van de cliënt. Soms is het ook nodig om het mogelijke slachtoffer te waarschuwen of melding bij het Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) te maken. Bij de afweging van de melding spelen reële aanwijzingen voor gevaar en gewetensnood van de behandelaar een belangrijke rol.