Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kwaliteit van zorg

Bij De Forensische Zorgspecialisten is kwaliteit van zorg erg belangrijk. De Nederlandse ggz heeft bepaald dat De Forensische Zorgspecialisten voldoet aan specifieke toetsingscriteria. Om deze reden voldoet De Forensische Zorgspecialisten aan het kwaliteitsstatuut.

Het Forensisch Farmacologisch Formularium 
Bij het voorschrijven van medicijnen binnen de onderdelen van De Forensische Zorgspecialisten wordt gebruikgemaakt van het Forensisch Farmacologisch Formularium. Onlangs is er een nieuwe editie van het Forensisch Farmacologisch Formularium uitgekomen. Dit is een herziening van de eerste druk uit 2009 en is gericht op de psychofarmacotherapie van volwassen patiënten die in behandeling zijn bij instellingen voor forensische psychiatrie, binnen een vrijwillig, strafrechtelijk of civielrechtelijk kader.

Het doel van dit formularium is om de kwaliteit van het psychofarmacologische beleid binnen de forensische psychiatrie op hetzelfde niveau te laten zijn als in de reguliere GGZ. Kennis, onderzoek en ervaringen uit de forensische zorg zijn hiertoe aan de reguliere richtlijnen toegevoegd. Op die manier wordt voorschrijven buiten de normale indicatiegebieden van de psychofarmaca ondersteund, zoals bijvoorbeeld bij de behandeling van zedendelinquenten soms nodig is. Door middel van het formularium wordt gestreefd naar uniformiteit van het medicatiebeleid in forensische instellingen. Het is de bedoeling de inhoud van dit formularium elke vijf jaar te evalueren op basis van de dan geldende richtlijnen en opgedane ervaring.

Voor psychiaters die werkzaam zijn in de forensische zorg in Nederland is het mogelijk om het formularium op te vragen. Stuur daarvoor een mail naar hhoutman@hoevenkliniek.nl.

Kwaliteitskader Forensische Zorg

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) is ontwikkeld door én voor alle betrokkenen binnen de forensische zorg. Het is een gedeelde visie over wat goede forensische zorg is en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Het kader is een paraplu waaronder alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van kwaliteitsverbetering een plekje hebben gekregen. Het brengt houvast en eenduidigheid binnen het forensische werkveld voor zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliënten/patiënten en hun naasten en DJI. Alle partijen in de forensische sector werken mee aan de ontwikkeling, praktische uitwerking en implementatie van dit kader.

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is opgenomen in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland. Daarmee is het een afgesproken norm binnen de sector. DFZS heeft in het kwaliteitsverslag over 2022 in kaart gebracht op welke vlakken aan het kader wordt voldaan en waar nog niet. Je vindt hier ons Kwaliteitsverslag Forensische Zorg (2022).