Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

P-opleidingen

De Forensische Zorgspecialisten is een erkende praktijkopleidingsinstelling die masterpsychologen, -orthopedagogen en gezondheidskundigen opleidt in de zogenaamde P-opleidingen. Dit doen we in samenwerking met de RINO Groep Utrecht, Rotterdam en Leiden; RINO Noord-Holland en PPO Groningen; en bij gelegenheid met andere RINO’s in het land.

Deze P-opleidingen zijn meerjarige opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut (volgens artikel 3 van de wet BIG) en het specialisme klinisch psycholoog (volgens artikel 14 van de wet BIG). Binnen onze organisatie werken de verschillende klinische en ambulante afdelingen en locaties samen om de P-opleidelingen een zo breed mogelijk palet aan leerervaringen te kunnen bieden. 

Daarnaast werken we ook samen met andere erkende praktijkopleidingsinstellingen uit de reguliere en forensische ggz, zodat de P-opleidelingen ook met andere ggz-instellingen, doelgroepen en werkwijzen kunnen kennismaken. Ons streven is om op deze manier de kwaliteit van de praktijkopleiding, en op termijn de kwaliteit van onze professionals en van de door ons geboden zorg te optimaliseren.

Theorie en praktijk

In de P-opleidingen wordt het cursorisch deel verzorgd door de RINO Groepen en het PPO. Bij de opleiding tot gz-psycholoog is dit een dag per week; bij de opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog is dit één dag per twee weken.

Het praktijkgedeelte vindt plaats binnen onze organisatie en bestaat bij de opleiding tot gz-psycholoog uit 32 uur per week, waarbij de nadruk ligt op behandeling en psychodiagnostiek. Bij de opleiding tot psychotherapeut (PT) bestaat het praktijkdeel uit 16 uur per week en ligt de nadruk op het uitvoeren van psychotherapieën, inclusief het uitvoeren van (proces-)diagnostiek. Bij de opleiding tot klinisch psycholoog (KP) bestaat het praktijkdeel uit 24 uur per week, waarbij de onderverdeling ruwweg als volgt is: 8 uur behandeling, 8 uur psychodiagnostiek, 4 uur managementproject en 4 uur wetenschappelijk onderzoek.

Alle P-opleidelingen worden in de praktijk conform de RINO-eisen begeleid door praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren. Dit zijn ervaren, BIG-geregistreerde professionals (GZ, PT en KP) die opleiding superviseren, coachen en bijstaan en die onder meer (mede) tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van de opleideling, zoals in het geval van de werkbegeleider. Deze begeleidingstaken worden binnen onze organisatie met gevoel voor verantwoordelijkheid opgepakt en uitgevoerd.

Perspectieven en kwaliteit

Doordat De Forensische Zorgspecialisten een erkende praktijkinstelling voor de P-opleidingen is, bieden we psychologen, orthopedagogen en gezondheidskundigen een kans in hun ontwikkeling en carrière. Zij krijgen de gelegenheid zich verder te bekwamen en te specialiseren in het vak van behandelaar, met de gelegenheid om zich te profileren in wetenschappelijk onderzoek en management. Als organisatie krijgen wij zo de gelegenheid om mede via onze opleidelingen up-to-date kennis en kunde betreffende de laatste ontwikkelingen te vertalen naar de beste zorg voor onze cliënten en patiënten.