Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Samenwerkingen met universiteiten en hogescholen

Het verbinden van de praktijk met de wetenschap is voor ons belangrijk. Daarom werken we samen met universiteiten en hogescholen. Die verbinding is op diverse manieren belegd.

Kennisoverdracht

Onze medewerkers verzorgen colleges en workshops op diverse universiteiten en hogescholen, waaronder de Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Maastricht (UM), Universiteit Utrecht (UU), de Vrije Universiteit (VU) en de Hogeschool Utrecht (HU). De onderwerpen zijn divers en bestrijken onder andere de forensische orthopedagogiek, risicotaxatie en behandeling van (jeugdige) zedendelinquenten. Op de hogescholen worden gastcolleges verzorgd op het gebied van sociaalpedagogische hulpverlening, en maatschappelijk werk en dienstverlening.

Klinische stages en onderzoek

Wij bieden studenten van universiteiten de mogelijkheid om een klinische stage te lopen, al dan niet gecombineerd met een masterthese onderzoek. De Waag heeft een samenwerkingsverband met de UvA (Forensische Orthopedagogiek en Forensische Psychologie) en biedt masterstudenten van deze vakgroepen een gecombineerde stage en onderzoeksplek aan. Ook bestaat de mogelijkheid om de BAPD te halen. Stagiairs van hogescholen lopen stage bij de leefgroepen van de Van der Hoeven Kliniek. Een aantal studenten die bij ons stage hebben gelopen en onderzoek hebben gedaan, vindt na afronding van hun studie bij ons een baan.

(Promotie)onderzoek

Aan medewerkers bieden we de mogelijkheid om te promoveren. Deze zogeheten buitenpromovendi worden begeleid door een promotieteam die bestaat uit promotoren en copromotoren van onze instelling en de universiteit. Binnen de Waag is Larissa Hoogsteder bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling. Binnen de Van der Hoeven Kliniek is Vivienne de Vogel bijzonder hoogleraar Forensische zorg aan de UM en lector Werken in Justitieel Kader aan de Hogeschool Utrecht. Onze onderzoekers werken ook samen met universiteiten in diverse – al dan niet gesubsidieerde – onderzoeksprojecten. Deze projecten beslaan een breed terrein van onderzoeken waaronder effectiviteit van behandelingen, recidive en risicotaxatie.