Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Over De Forensische Zorgspecialisten

Leef. Veilig. Samen. Dat is onze missie. Om dit te bereiken, bieden we behandelingen aan voor mensen met strafbaar gedrag en personen die een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Dit doen we binnen twee zorgonderdelen: de Waag en de Van der Hoeven Kliniek. Daarnaast investeren we in onderzoek, diagnostiek, preventie, behandeling en re-integratie. We werken klinisch en poliklinisch. Onze afdeling Onderzoek ontwikkelt internationaal toonaangevende instrumenten.

Geschiedenis

Onze geschiedenis gaat ver terug. De Van der Hoeven Kliniek bestaat al sinds 1955. Deze kliniek komt voort uit een van de oudste psychiatrische instellingen van Nederland, de Willem Arntsz Stichting. In 1991 verzelfstandigde de kliniek en werd bestuurd door de Van der Hoeven Stichting.

De Waag is opgericht in 1992 als centrum voor ambulante forensische zorg. Het idee hiervan was om een poli- en dagkliniek voor de Van der Hoeven Kliniek te openen.

In 2004 werd het aanbod verbreed met het openen van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM). Echter is deze in 2017 weer gesloten.

Om het brede aanbod aan kennis en diensten te verduidelijken, veranderde de Van der Hoeven Stichting sinds 2012 zijn naam naar De Forensische Zorgspecialisten. Deze fungeert als koepelorganisatie voor de Waag en de Van der Hoeven Kliniek.

Kwaliteit

Sinds 2011 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd. Wij staan daarmee garant voor kwaliteit en een goede dienstverlening.

Er is voor de ISO-certificatie gekozen, omdat deze methode het mogelijk maakt om het behandelproces bij het certificeren centraal te stellen. Het behandelen van mensen met strafbaar gedrag of mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving, is immers één van onze belangrijkste doelen. De Forensische Zorgspecialisten onderschrijft de Governancecode zorg 2017.Samenwerkingen

Om de best mogelijke zorg te kunnen waarborgen, werken wij samen met vele organisaties en instanties. Denk hierbij aan justitie, politie, penitentiaire inrichtingen, de reclassering, gemeenten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen voor beschermde woonvormen.

Organisatiestructuur

De Forensische Zorgspecialisten bestaat uit stafafdelingen die de twee organisatieonderdelen ondersteunen op het gebied van human resources (HR), ICT, informatisering & automatisering, kwaliteit, planning & control, juridische zaken, facilitaire dienstverlening en communicatie. Sinds 1 september 2023 Inge de Boer bestuurder van De Forensische Zorgspecialisten.

Organigram van De Forensische Zorgspecialisten

Theater Buiten de Muren

In 2020 is het platform Theater buiten de Muren (TBDM) opgericht. Vanuit TBDM worden projecten ontwikkeld door én met patiënten van de Van der Hoeven Kliniek, medewerkers en externe partners. Deze op maat gemaakte theaterprojecten en trainingen worden ontwikkeld voor zowel binnen als buiten de organisatie. Meer hierover:

Lees verder

6 Feiten & cijfers

Aantal medewerkers en formatie

In 2023 werkten we hard aan de versterking van de positionering van De Forensische Zorgspecialisten als werkgever. In totaal waren er 1175 mensen in dienst op 31 december 2023

Instroom van medewerkers

We werken er actief aan om medewerkers voor lange termijn aan de organisatie te binden. De instroom van medewerkers lag in 2023 een stuk lager dan het jaar daarvoor: er was een instroom van 207 medewerkers.

Uitstroom van medewerkers

Na de COVID-19-crisis is er een landelijke trend ontstaan met veel bewegingen van mensen die elders gingen werken. Ook De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegegaan. In 2023 stroomden er 173 medewerkers uit.

Lopende interne promotieonderzoeken

We hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek, om ervoor te zorgen dat steeds de beste behandelingen worden gegeven. We hebben daarvoor een eigen afdeling Onderzoek. In 2023 liepen er 7 promotieonderzoeken vanuit deze afdeling.

Aantal Nederlandse publicaties

In 2023 hebben onze onderzoekers, in samenwerking met universiteiten en forensische instellingen, hard gewerkt aan verschillende projecten en geregeld gepubliceerd in nationale, wetenschappelijke tijdschriften. Zo waren er 14 Nederlandse publicaties.

Aantal internationale publicaties

Ook werd in 2023 door onze onderzoekers hard gewerkt op internationaal niveau en werden samenwerkingen met internationale universiteiten en wetenschappers aangegaan. Zo kwamen er 17 internationale publicaties tot stand.