Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Vertrouwenspersonen patiënten 

Het kan voorkomen dat patiënten of cliënten advies of bijstand nodig hebben wat betreft hun rechten in de behandeling. Hiervoor kunnen zij terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Ook voor het netwerk van patiënten en cliënten met vragen over een behandeling, is er een vertrouwenspersoon. Zij kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon. 

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp)

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) kan advies en bijstand verlenen wat betreft de rechten van de patiënt in de behandeling. De pvp werkt bij de landelijke Stichting PVP en is niet in dienst van de Van der Hoeven Kliniek. Hij of zij werkt onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat de patiënt met de pvp bespreekt blijft tussen hen.

Antwoord op vragen

De pvp luistert naar de vragen van de patiënt en komt op voor zijn rechten. Bijvoorbeeld:

  • De patiënt wil geen verplichte zorg. Wat kan hij doen? 
  • Is de patiënt verplicht om medicijnen in te nemen? 
  • Mag de patiënt van de kamer of afdeling af als hij is opgenomen?
  • Wat kan de patiënt doen als hij het niet eens is met de beperking van zijn vrijheid? 
  • Hoe kan een patiënt een klacht indienen? 

Vaak heeft de pvp meteen een antwoord op vragen. Als dat niet het geval is, volgt een nieuwe afspraak. 

Heeft de patiënt een vraag? 

Als de patiënt een vraag heeft aan de pvp, kan hij telefonisch of via e-mail contact opnemen. Contact opnemen mag altijd, ook onder therapietijd of wanneer de patiënt gesepareerd is. De medewerkers zijn hiervan ook op de hoogte en op de afdelingen hangen posters van de pvp met zijn of haar contactgegevens. 

De patiëntenvertrouwenspersonen per locatie

Sander Janssen

  • Van der Hoeven Kliniek locatie Oudlaan (de Wierde)
  • Van der Hoeven Kliniek locatie Willem Dreeslaan, enkel bij verblijf met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • ForFACT de Waag locatie Utrecht, enkel bij behandeling op grond van een zorgmachtiging

Telefonisch bereikbaar 06 4963 7038 of per e-mail via s.janssen@pvp.nl.

Bastian van Erk

  • Van der Hoeven Kliniek locatie Utrechtseweg (de Voorde)
  • ForFACT de Waag locatie Amersfoort, enkel bij behandeling op grond van een zorgmachtiging

Telefonisch bereikbaar op 06 1279 0801 of per e-mail via b.van.erk@pvp.nl.

Contact helpdesk Stichting PVP

Kun je de pvp niet bereiken en heb je een dringende vraag? Bel of mail dan met de Helpdesk. Bereikbaar op werkdagen van 10:00-16:00 uur en op zaterdag van 13:00-16:00 uur.
Op feestdagen is de helpdesk gesloten.
Telefoon: 0900 4448888

E-mail: helpdesk@pvp.nl

Tips

Wil je meer informatie over de Stichting PVP en het werk van de patiëntenvertrouwenspersoon? Kijk op de website: www.pvp.nl.

De familievertrouwenspersoon

Als familie, vriend of andere naaste van iemand die in behandeling is bij de Waag of opgenomen is in de Van der Hoeven Kliniek, kan het zijn dat je vragen hebt. Daarmee kun je in principe terecht bij de contactpersoon van degene die in behandeling is. Voor het netwerk van cliënten of patiënten die in behandeling zijn met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform de Wet verplichte GGZ, is er ook de familievertrouwenspersoon.
De familievertrouwenspersoon kan je helpen met het bieden van informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en/of bijstand bij een klachtenprocedure. 

Voor meer informatie, zie deze flyer.

Contactgegevens familievertrouwenspersoon:

Peter Brakel – 06-25 32 26 05