Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Milieu & Duurzaamheid

De afgelopen jaren deden wij al heel veel aan duurzaamheid. Vooral op het gebied van facilitaire en technische zaken. Dit doen we met behulp van de Milieuthermometer Zorg. We behaalden in 2023 het gouden certificaat, na de al eerder behaalde bronzen en zilveren certificaten.

Met trots kunnen we zeggen dat wij de eerste ggz-instelling zijn die dit hebben behaald. Landelijk gingen slechts 4 andere zorgorganisaties ons voor.

De locaties die het gouden certificaat behaalden zijn de drie klinieklocaties en De Waagvestiging Utrecht. Bij verlenging van het certificaat willen we voor alle panden goud halen.

Met het gouden certificaat tonen we aan dat duurzaamheid in onze organisatie een strategisch thema is dat we geborgd hebben met structureel beleid. In 2021 zijn wij toegetreden tot de zogenaamde Koplopersgroep Duurzame Zorg van de provincie Utrecht. Bij DFZS is in 2022 duurzaamheid door de Raad van Bestuur tot een van de strategische thema’s vastgesteld. En uiteraard hebben we als stichting de Green Deal 3.0 ondertekend. In 2023 en 2024 gaat onze aandacht uit naar onze drie Green Teams: Mobiliteit, Voeding en Gezonde Leefstijl.

Duurzame zorg

Wij willen onze milieuprestatie verbeteren. Dus wij nemen onze verantwoordelijkheid om invulling te geven aan doelstellingen in het Parijse klimaatakkoord:

- in 2050 klimaatneutraal te zijn;
- in 2030 50% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 2016.

Doel

Wij zijn grootverbruiker van energie, water, voedsel en grondstoffen en onze bedrijfsvoering levert belasting op voor het milieu. Dit willen we beperken door te streven naar een duurzame bedrijfsvoering.

Concreet betekent dit voor ons het volgende:
1. Voor de drie locaties van de kliniek willen we het gouden niveau behalen van de Milieuthermometer.
2. In de routekaarten van onze eigendomspanden (Van der Hoeven Kliniek en de Waag) staat aangegeven welke technische maatregelen we moeten treffen om energie te besparen en de CO2 uitstoot te verlagen. Uit de routekaarten is gebleken dat wij met deze maatregelen de doelen uit het Parijse Klimaatakkoord zullen behalen.
3. De maatregelen zijn opgenomen in ons duurzame Meerjaren Onderhoudsplan en zijn daarmee onderdeel van ons investeringsbegroting.

Klik hier voor de CO₂ footprint van de Van der Hoeven Kliniek, locaties Willem Dreeslaan en Oudlaan (de Wierde) en de Waag in Utrecht

Klik hier voor de CO₂ footprint van onze locatie de Voorde in Amersfoort.