Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Milieu & Duurzaamheid

De Van der Hoeven Kliniek heeft in oktober 2018 samen met acht Utrechtse zorginstellingen, het Milieuplatform Zorg en de gemeente Utrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee zij hun verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen aan een klimaatneutrale stad. In oktober 2019 is ook de tweede versie van de Green Deal ‘Op weg naar duurzame zorg’ ondertekend.  Voor de locaties in Utrecht is het zilveren certificaat van de Milieuthermometer behaald.

Duurzame zorg

Als Van der Hoeven Kliniek willen we onze milieuprestatie verbeteren én nemen we onze verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de ambitie van de gemeente Utrecht om:
- in 2050 klimaatneutraal te zijn;
- in 2030 50% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 2016.

Doel

De Van der Hoeven Kliniek is grootverbruiker van energie, water, voedsel en grondstoffen en onze bedrijfsvoering levert belasting op voor het milieu. Deze belasting willen we beperken door te streven naar een duurzame bedrijfsvoering.

Concreet betekent dit voor ons het volgende:
1. Voor de drie locaties van de kliniek willen we het zilveren niveau behalen van de Milieuthermometer. Voor Utrecht is dit in mei 2019 behaald. Daarmee gaan we een stap verder dan het wettelijk minimum op het gebied van energiebesparing. Het onderwerp duurzaam inkopen en circulair inkopen krijgt daardoor meer aandacht.
2. In 2021 willen we dit zilveren certificaat ook behalen voor locatie de Voorde in Amersfoort.
3. In 2021 hebben we voor alle grote locaties in de provincie Utrecht, routekaarten naar CO₂-neutraal gereed.

Klik hier voor de CO₂ footprint van de Van der Hoeven Kliniek, locaties Willem Dreeslaan en Oudlaan (de Wierde) en de Waag in Utrecht

Klik hier voor de CO₂ footprint van onze locatie de Voorde in Amersfoort.