Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een terugblik op 2023

Het jaar waarin de wereld weer openging na de COVID-19-crisis. Voor ons het jaar waarin er na alle beperkingen weer ruimte kwam voor het opzoeken van de verbinding en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. En waarin wij volop door bleven werken aan onze missie: Leef. Veilig. Samen.

6 Feiten & cijfers

Aantal medewerkers en formatie

In 2023 werkten we hard aan de versterking van de positionering van De Forensische Zorgspecialisten als werkgever. In totaal waren er 1175 mensen in dienst op 31 december 2023

Instroom van medewerkers

We werken er actief aan om medewerkers voor lange termijn aan de organisatie te binden. De instroom van medewerkers lag in 2023 een stuk lager dan het jaar daarvoor: er was een instroom van 207 medewerkers.

Uitstroom van medewerkers

Na de COVID-19-crisis is er een landelijke trend ontstaan met veel bewegingen van mensen die elders gingen werken. Ook De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegegaan. In 2023 stroomden er 173 medewerkers uit.

Lopende interne promotieonderzoeken

We hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek, om ervoor te zorgen dat steeds de beste behandelingen worden gegeven. We hebben daarvoor een eigen afdeling Onderzoek. In 2023 liepen er 7 promotieonderzoeken vanuit deze afdeling.

Aantal Nederlandse publicaties

In 2023 hebben onze onderzoekers, in samenwerking met universiteiten en forensische instellingen, hard gewerkt aan verschillende projecten en geregeld gepubliceerd in nationale, wetenschappelijke tijdschriften. Zo waren er 14 Nederlandse publicaties.

Aantal internationale publicaties

Ook werd in 2023 door onze onderzoekers hard gewerkt op internationaal niveau en werden samenwerkingen met internationale universiteiten en wetenschappers aangegaan. Zo kwamen er 17 internationale publicaties tot stand.

Sociale gegevens

In 2023 nam het aantal medewerkers bij De Forensische Zorgspecialisten iets af. Klik hieronder voor alle cijfers over in- en uitstroom, leeftijdsopbouw en ziekteverzuim van onze medewerkers.

Bekijk het complete overzicht

Kennis & innovatie

We hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. We faciliteren dan ook graag masterscripties en promotieonderzoeken. Daarnaast publiceren onze eigen onderzoekers ook regelmatig.

Bekijk de cijfers