Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Een terugblik op 2022

Het jaar waarin de wereld weer openging na de COVID-19-crisis. Voor ons het jaar waarin er na alle beperkingen weer ruimte kwam voor het opzoeken van de verbinding en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. En waarin wij volop door bleven werken aan onze missie: Leef. Veilig. Samen.

6 Feiten & cijfers

Aantal medewerkers en formatie

In 2022 werkten we hard aan de versterking van de positionering van De Forensische Zorgspecialisten als werkgever. Mede daardoor kende onze organisatie een verdere groei. In totaal waren er 1.268 mensen in dienst op 31 december 2022.

Instroom van medewerkers

We werken er actief aan om medewerkers voor lange termijn aan de organisatie te binden. De instroom van medewerkers lag in 2022 een stuk hoger dan het jaar daarvoor: er was een instroom van 307 medewerkers.

Uitstroom van medewerkers

Na de COVID-19-crisis is er een landelijke trend ontstaan met veel bewegingen van mensen die elders gingen werken. Ook De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegegaan. In 2022 stroomden er 258 medewerkers uit.

Lopende interne promotieonderzoeken

We hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek, om ervoor te zorgen dat steeds de beste behandelingen worden gegeven. We hebben daarvoor een eigen afdeling Onderzoek. In 2022 liepen er 11 promotieonderzoeken vanuit deze afdeling.

Aantal Nederlandse publicaties

In 2022 hebben onze onderzoekers, in samenwerking met universiteiten en forensische instellingen, hard gewerkt aan verschillende projecten en geregeld gepubliceerd in nationale, wetenschappelijke tijdschriften. Zo waren er 13 Nederlandse publicaties.

Aantal internationale publicaties

Ook werd in 2022 door onze onderzoekers hard gewerkt op internationaal niveau en werden samenwerkingen met internationale universiteiten en wetenschappers aangegaan. Zo kwamen er 38 internationale publicaties tot stand.

Sociale gegevens

In 2022 nam het aantal medewerkers bij De Forensische Zorgspecialisten opnieuw toe. Klik hieronder voor alle cijfers over in- en uitstroom, leeftijdsopbouw en ziekteverzuim van onze medewerkers.

Bekijk het complete overzicht

Kennis & innovatie

We hechten veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. We faciliteren dan ook graag masterscripties en promotieonderzoeken. Daarnaast publiceren onze eigen onderzoekers ook regelmatig.

Bekijk de cijfers