Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
12 mei 2021

Artikel over Niet-Aangeboren Hersenletsel in de forensische setting

Onderzoekers van de Waag Joan van Horn, Femke Kuipers en Juliette Hutten hebben in samenwerking met de GGD Amsterdam, Altrecht en de VU een systematische review gepubliceerd naar Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de forensische setting. De prevalentie van NAH in forensische populaties ligt hoger dan die in de algemene populatie (50% vs. 12%). NAH kan belangrijke cognitieve, gedragsmatige en sociale gevolgen hebben en daarom is het belangrijk om hier in behandeling rekening mee te houden. Specifiek was de onderzoeksvraag van deze review: wat is er bekend over de behandeling van patiënten met NAH in forensische settings?

Uit de literatuur van 2005 tot 2020 kwamen slechts 4 artikelen naar voren. Deze 4 studies rapporteerden dat er positieve effecten waren van de gebruikte interventie op recidive, cognitie en interpersoonlijk gedrag. De aspecten die terugkwamen in de meest veelbelovende interventies waren: gepersonaliseerde behandeling en re-integratie plannen, steun voor het individu en de omgeving, en psycho-educatie over de gevolgen van NAH.

Door het kleine aantal studies en deelnemers, en de methodologische tekortkomingen van de studies kunnen er geen harde conclusies getrokken worden en kunnen deze resultaten niet gegeneraliseerd naar de gehele forensische populatie worden. Meer onderzoek naar dit thema blijft dus hard nodig, en zal de komende jaren mee verder gegaan worden.

Het artikel is hier te lezen.