Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
25 februari 2022
de Waag

De Waag Utrecht heeft ruimte voor nieuwe cliënten

De Waag is het grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Bij de Waag bieden wij gespecialiseerde zorg voor mensen die grensoverschrijdend of strafbaar gedrag hebben vertoond, of dreigen te vertonen, in combinatie met een psychische stoornis. De behandeling kan zowel vrijwillig als binnen een verplicht kader plaatsvinden. Op dit moment hebben wij binnen onze vestiging in Utrecht ruimte voor nieuwe aanmeldingen van zowel jeugdige als volwassen cliënten.

Aanbod
De Waag kent verschillende delictgerichte zorglijnen waarbinnen een behandeling kan plaatsvinden, namelijk: Huiselijk geweld, Agressie en vermogen, Seksueel grensoverschrijdend gedrag en Jeugd en jongvolwassenen (cliënten van 12 tot en met 23 jaar).

Binnen elke zorglijn onderscheiden we zorgprogramma’s die zich richten op bepaalde delicten en doelgroepen.
Voorbeelden waaruit onze behandelingen kunnen bestaan:
-Individuele therapie (o.a. cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR);
-Online behandeling (E-health);
-Systeemtherapie (partnerrelatie- of gezinsgesprekken);
-Groepsbehandeling (o.a. gericht op emotieregulatie, slaapproblemen of seksueel grensoverschrijdend gedrag);
-Psychomotorische therapie (PMT);
-Forensische Ambulante Systeemtherapie (FAST) voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar.

In al onze behandelingen leveren we maatwerk en werken wij aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Aanmelden volwassen cliënt
Volwassen cliënten kunnen in behandeling komen bij de Waag via een verwijzing van de Reclassering of via een verwijzing van de (huis)arts. Cliënten kunnen direct aangemeld worden via de website.

Aanmelden jeugdige of jongvolwassen cliënt
Het aanmelden van jeugdigen en jongvolwassenen verloopt o.a. via SAVE, wijkteams, jeugdconsulenten en andere zorgaanbieders.

Vragen of overleg over aanmelding?
Dan kun je dagelijks tussen 11.30 en 12.30 uur bellen met ons aanmeldspreekuur. Wij zijn te bereiken via: 030-272 06 85.

Wil je overleggen over de aanmelding van een jeugdige? Dit kan buiten het aanmeldspreekuur om. Jeugd-behandelaren zijn dagelijks beschikbaar om vragen te beantwoorden en zijn ook te bereiken op: 030-272 06 85.