Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
17 april 2024

Drie zorgprogramma’s de Waag erkend door Erkenningscommissie

Wij zetten ons in om de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan cliënten. Dit jaar werd onze inzet wederom bevestigd door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Voor ‘Dit pik ik niet’ ontvingen we een eerste erkenning. Bij het zorgprogramma ‘ARopMaat voor Volwassenen’ werd de erkenning verlengd. Het betrof een versie voor de ambulante en voor de klinische setting.

‘ARopMaat’ is mede een product van kwaliteit forensische zorg (KFZ) en wordt ook door andere forensische instellingen aangeboden. ARopMaat is bedoeld voor cliënten met ernstige agressieproblematiek. ‘Dit pik ik niet’ is ontwikkeld voor jongeren die verschillende soorten vermogensdelicten hebben gepleegd. Dit gaat om diefstal, inbraak, straatroof, afpersing, de zogenaamde ‘uithalers en/of bommenleggers’ of cybercrime.

Cliënten in deze zorgprogramma’s hebben bijna altijd (hoog)complexe psychische problematiek. Het doel is altijd om aanhoudende boosheidsgevoelens te verminderen en te werken aan een verbeterde emotieregulatie en impulscontrole om zo de kans op recidive te verkleinen. Risicofactoren die de agressieproblematiek versterken, worden verminderd. Denk hierbij aan stressverlaging, valideren en verwerken van boosheid en onderliggende emoties, en het verbeteren van de beheersing en conflictoplossing.

De zorgprogramma’s zijn ontwikkeld door Larissa Hoogsteder (directeur behandelzaken en bijzonder hoogleraar aan de UvA), met ondersteuning van verschillende programmaverantwoordelijken, behandelaars en projectmanagers behandelzaken. Bij de ontwikkeling van ARopMaat zijn ook programmaverantwoordelijken en onderzoekers betrokken vanuit andere organisaties, in het bijzonder Fivoor.  

Zorgprogramma's op maat

De zorgprogramma’s maken gebruik van effectieve technieken, zoals:

  • het systemisch werken;
  • het hebben van aandacht voor traumagerelateerde klachten;
  • het toepassen van cognitieve gedragstherapeutische technieken;
  • het structureel aanbieden van experiëntiële oefeningen.

De zorgprogramma’s bieden de mogelijkheid tot maatwerk. Hierdoor kan er gewerkt worden aan de aanwezige risicofactoren en de hulpvraag van de cliënt. Maatwerk is vooral mogelijk door het individuele aanbod en het gebruikte modulesysteem. De zorgprogramma’s bestaan uit enkele standaardmodules en daarnaast uit verschillende keuzemodules die blijvend worden doorontwikkeld. Onder andere vanwege steeds veranderende leefomgeving, zoals de impact van sociale media, de steeds groter wordende cybercriminaliteit en de invloed van ronselaars.

Hoe krijg je een behandelmethodiek erkend?

Om een zorgprogramma voor vijf jaar erkend te krijgen, dien je te voldoen aan verschillende criteria. Als je voldoet aan deze criteria is de kans groot (ongeveer 70%) dat de interventie effectief zal zijn. Ook is het nodig om een procesevaluatie uit te voeren. Bij een procesevaluatie, dat vaak minimaal een jaar duurt, wordt onder andere onderzocht of het niveau van de programma-integriteit voldoende is. Dit betekent dat er wordt gekeken of de interventie in voldoende mate wordt uitgevoerd zoals bedoeld.

Weten we al meer over de effectiviteit van ARopMaat voor Volwassenen?

De jeugdversie en de versie voor jongvolwassenen is inmiddels erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. We hebben bij ARopMaat voor Volwassene Ambulant een  veranderingsstudie gedaan waar 227 cliënten aan hebben meegedaan. Op alle uitkomstmaten zijn er positieve veranderingen behaald. Bij het verminderen van het algemene recidiverisico ging het om een groot effect. 

Meer informatie en contact

Wil je meer informatie? Bekijk dan onze factsheets over ARopMaat en Dit pik ik niet


Factsheet ARopMaat


Factsheet Dit pik ik niet

Of neem contact op