Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
18 april 2023

Erkenning zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag voor volwassenen

Na hard werken is het de Waag gelukt om het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG) voor volwassenen erkend te krijgen. Dat betekent dat het programma voldoet aan de kwaliteitseisen van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en de Erkenningscommissie Interventies. Het zorgprogramma Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag voor volwassenen is bedoeld voor volwassen mannen die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) vertonen of hebben vertoond. De doelgroep kan worden onderverdeeld in (kind)misbruikers met een seksueel profiel of misbruikers met een antisociaal profiel of cliënten die kenmerken hebben van beide groepen. Ongeveer 50% van de cliënten die bij de Waag worden behandeld en geïndiceerd zijn voor dit zorgprogramma vallen onder het seksuele profiel en 25% onder het antisociale profiel, bij de overige groep is sprake van kenmerken uit beide profielen. 

Meer over het SGG-zorgprogramma
Het SGG-zorgprogramma is een op maat gesneden behandeling die werkt aan het verminderen van dynamische risicofactoren die het probleemgedrag van de cliënt in stand houden. Ook worden daar waar mogelijk de protectieve factoren versterkt. De behandeling bestaat uit een Startmodule die aan iedereen wordt aangeboden, een Kernmodule (met aandacht voor de algemene responsiviteit- en risicofactoren die een rol spelen bij SGG en in vijf domeinen ondergebracht kunnen worden, namelijk Basisbehoeften, Houding en cognitieve vervormingen, Sociale relaties en contacten, Algemene zelfregulatie en Seksuele zelfregulatie. Daarnaast bestaan er nog de optionele modules Stressreductie en Zelfbeeld. Bij de laatste drie beschreven modules worden (onderdelen uit) de modules aangeboden indien het een standaard onderdeel is bij de subdoelgroep waar een cliënt onder valt of als het geïndiceerd omdat het aansluit bij de problematiek van de cliënt. Het SGG-zorgprogramma maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van ervaringsgerichte oefeningen, en onderdelen uit het Good Lives Model. Verder hanteert het zorgprogramma een systeemgerichte benadering, tevens wordt farmacotherapie ingezet en/of begeleiding van de behandelaar herstel en/of eHealth, indien van toepassing.

Voorlopige erkenning ‘Dit pik ik niet’
Naast de erkenning voor het SGG-zorgprogramma is ‘Dit pik ik niet!’ voorlopig erkend. Dit pik ik niet! werd in 2018 ontwikkeld en is daarna nog doorontwikkeld. Het gaat om een behandeling voor jongeren die verschillende soorten vermogensdelicten gepleegd hebben, zoals diefstal, inbraak, afpersing of cybercrime.

Verlenging erkenning methodiek Ouderschap met Liefde en Grenzen
Verder is de erkenning van de methodiek Ouderschap met Liefde en Grenzen verlengd voor een periode van vijf jaar. Het betreft wederom de erkenning “effectief volgens eerste aanwijzingen.”.