Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
11 oktober 2022

Larissa Hoogsteder benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling

Larissa Hoogsteder is benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld door de Waag. Waar gaat haar leerstoel over, wat is het maatschappelijk belang hiervan en waar kijkt zij het meeste naar uit?

Waar gaat de leerstoel over?
Forensische orthopedagogiek houdt zich bezig met gedragsproblemen bij jeugdigen en jongvolwassen en mensen met een licht verstandelijke beperking legt Hoogsteder uit. ‘Het gaat bijvoorbeeld over agressief gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, allerlei vormen van jeugdcriminaliteit, probleemgezinnen, en ingrijpen bij ernstige problemen vanuit een civiel- of strafrechtelijk kader.’

De leerstoel richt zich specifiek op onderzoek naar diagnostische instrumenten die meer informatie  kunnen geven over de onderliggende problematiek, bijbehorende risicofactoren en de gezonde kant van jongeren met forensische problematiek. ‘Hiermee kunnen we de behandeling van jongeren beter vormgeven.’ Daarnaast continueert Hoogsteder onderzoek naar de effectiviteit van behandelmethoden en levert de leerstoel een bijdrage aan het onderwijsaanbod van de Master Forensische Orthopedagogiek en de deskundigheidsbevordering van hulpverleners in de ambulante of residentiële sector. 

Het maatschappelijk belang van deze leerstoel
Volgens Hoogsteder is meer kennis over de problematiek, diagnostiek en effectieve behandelvormen bij jeugdigen en jongvolwassenen met ernstig antisociaal gedrag hard nodig. ‘Het aantal ernstige gewelds- en vermogensdelicten in Nederland is nog steeds fors en er zijn nog altijd veel jongeren met ernstige gedragsproblemen. Meer kennis en betere forensische zorg zijn nodig voor de veiligheid van de samenleving en om een positieve ontwikkeling van jongeren te bevorderen. Dit helpt eveneens bij het beperken van slachtoffers en de financiële kosten op de lange termijn.’

De leerstoel biedt volgens Hoogsteder ook de mogelijkheid om met elkaar, vanuit de wetenschap en de praktijk, aandacht te blijven vragen voor de verschraling van de jeugdzorg en in het bijzonder het zorgaanbod voor jongeren met forensische problematiek. ‘In de afgelopen jaren, sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zorg, zagen we dat jongeren met ernstig grensoverschrijdend en/of delict gedrag lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben of deze veel te laat ontvangen. Hoe goed gemeenten hun best ook doen.’ Dit noemt Hoogsteder onwenselijk voor de veiligheid van de samenleving, maar als samenleving ook onze verplichting om kinderen en jeugdigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling op tijd te helpen en passende behandeling aan te bieden. ‘Zeker omdat we weten dat bij deze forensische doelgroep behandeling ook echt kan werken.’

Waar kijk je vooral naar uit?
'Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met de ambitieuze onderzoekslijn die aan mijn leerstoel is verbonden en die in mijn ogen een mooie en betekenisvolle bijdrage gaat leveren aan de best mogelijke zorg voor jongeren die delict- of grensoverschrijdend gedrag vertonen’, vertelt Hoogsteder. De komende jaren wil ze met passie blijven investeren in effectieve zorg die tot meer veiligheid, minder slachtoffers en daadwerkelijke recidive leidt. Maar ook wil ze meer toekomstperspectief voor de doelgroep zelf creëren. ‘Ik zie graag dat zij meer kwaliteit van leven gaan ervaren en dat het hen lukt om anders met het leven om te gaan. Het gaat vaak om beschadigde jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen die veelal te maken hebben met ernstige traumatische ervaringen.’

Over Larissa Hoogsteder
Hoogsteder is directeur Behandelzaken bij de Waag en heeft jarenlange ervaring als forensische behandelaar en wetenschapper. Hierdoor verbindt ze praktijk en wetenschap en kan ze de samenwerking tussen deze goed versterken. Hoogsteder promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Forensische Orthopedagogiek. Naast gedragswetenschapper en master in de human & organizational behaviour is Hoogsteder dramatherapeut, supervisor en heeft zij zich gespecialiseerd in verschillende behandelvormen. Hoogsteder is naast de Waag onder andere werkzaam geweest bij diverse justitiële rijksinrichtingen voor jongeren en de Raad voor de Kinderbescherming. Zij heeft verschillende erkende forensische behandelprogramma’s ontwikkeld en draagt zorg voor de doorontwikkeling om de effectiviteit (mogelijk) te vergroten. Een deel van deze interventies wordt in Nederland door diverse jeugdzorginstellingen aangeboden. Tot slot heeft ze onderwijsprogramma’s ontwikkeld en studenten begeleid op het gebied van Forensische Orthopedagogiek.

Foto: Olivier Middendorp