Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
29 november 2021
de Waag

Nieuw bij de Waag: 'Mijn Portaal'

Met ingang van 29 november 2021 is Mijn Portaal beschikbaar voor volwassen cliënten van de Waag.
Mijn Portaal is de plek waar cliënten op een eenvoudige manier digitaal (delen van) het eigen behandeldossier in kunnen zien en agenda-afspraken kunnen opzoeken. 

Door het in gebruik nemen van Mijn Portaal biedt de Waag haar cliënten meer inzage in de eigen behandelgegevens.
Dit is naar aanleiding van de “Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg” (Wabvpz), die cliënten het recht geeft op elektronische inzage in hun dossier.

Inhoud Mijn Portaal

De cliënt kan de volgende informatie inzien in Mijn Portaal:

  • Persoons- en contactgegevens
  • Verzekeringsgegevens
  • Huisarts en apotheek
  • Regiebehandelaar, medebehandelaar(s) en de voorschrijvend psychiater
  • Alle behandelplannen
  • Een agenda met de gemaakte afspraken
  • Alle uitgaande brieven van de behandelaar naar andere instanties

Deze informatie is in de meeste gevallen uiterlijk 24 uur na het doorvoeren van een wijziging in het elektronisch patiëntendossier (EPD) inzichtelijk.
Voor de behandelplannen geldt een vertraging van 7 dagen. 

Ook kan de cliënt via Mijn Portaal makkelijk gebruik maken van ons eHealth aanbod en vragenlijsten invullen.

Toegang tot Mijn Portaal

Mijn Portaal is in het begin alleen voor de volwassen cliënten van de Waag toegankelijk. Op een later moment wordt Mijn Portaal ook ingericht voor de minderjarige cliënten. 

De cliënt ontvangt voor de eerste keer inloggen een activatiecode van de behandelaar.

Digitale veiligheid staat voorop

In Mijn Portaal worden geen cliëntgegevens opgeslagen. Het portaal is een zichtportaal, wat betekent dat gegevens worden weergegeven die opgeslagen zijn in het EPD, welke voldoet aan de NEN 7510 normering voor informatiebeveiliging.

Voor Mijn Portaal geldt dat dit voldoet aan de moderne veiligheidsnormen.
Cliënten zijn verplicht om in te loggen met een twee-factor-authenticatie, dat wil zeggen met een wachtwoord en een beveiligingscode die per sms aan hen wordt verstuurd. Dit maakt de inlogprocedure veiliger.

Meer informatie?

Neem een kijkje op www.dewaagnederland.nl/mijn-portaal voor meer informatie en gebruiksinstructies over Mijn Portaal.