Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
14 november 2023

Aanstelling Larissa Hoogsteder als bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling

Is de uitdrukking ‘coming on strong’ nog steeds van toepassing? Om te toetsen of deze uitdrukking nog steeds van toepassing is, heeft Larissa Hoogsteder (directeur Behandelzaken bij de Waag en bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling) in haar oratie gekeken naar welke aspecten van de forensische jeugdzorg de afgelopen jaren tot zorgen hebben geleid. Waar zijn we sterker in geworden en welke onderzoeken helpen om de kennis en kunde te verrijken, en de kwaliteit en effectiviteit van forensische behandelingen te verbeteren?

In haar rede heeft Hoogsteder de grote zorgen over de toeleiding naar forensische jeugdzorg benadrukt en oplossingen aangedragen. Daarnaast haalde ze enkele relevante onderwerpen aan die nodig zijn om de kwaliteit en effectiviteit van forensische behandelingen te verbeteren – denk aan het introduceren van specifieke kwaliteitseisen die gelden voor een instelling die forensische jeugdzorg biedt en de roep voor meer aandacht voor de impact van chronische stress tijdens een behandeling. Stress versterkt namelijk een groot aantal risicofactoren die delictgedrag negatief beïnvloeden. 

Voor de toekomst is het nodig om te onderzoeken welke werkzame interventies echt het verschil maken, betoogde Hoogsteder. Zijn er specifieke ervaringsgerichte oefeningen die het bijvoorbeeld beter doen? Hoe groot is de noodzaak dat er gewerkt wordt aan het zelfbeeld en dat een jongere zich begrepen voelt?

De oratie van Larissa Hoogsteder is uitgesproken op 27 oktober 2023.

De geschreven tekst is te downloaden via deze link.