Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Avatar therapie in virtual reality voor het beter beheersen van stemmen

Doelstelling/onderwerp

In dit project wordt de waarde onderzocht van een therapievorm in virtual reality (Du Sert et al., 2018) gericht op patiënten met chronische schizofrenie in de forensische geestelijke gezondheidszorg. Binnen de therapie wordt een avatar gebruikt die is vormgegeven in samenspraak met de patiënt. De onderzoeksvragen luiden als volgt: In hoeverre is de 'Avatar therapie' effectief bij de behandeling van auditieve verbale hallucinaties bij forensische intramurale patiënten met chronische schizofrenie? Hoe ervaren patiënten en behandelaars de 'Avatar therapie'?

Onderzoekspopulatie

Patiënten met auditieve verbale hallucinaties in klinische forensische zorg en behandelaars betrokken bij de behandeling.

Methodologie/instrumenten

Geïndividualiseerde avatar voor gebruik in virtual reality, psychofysiologische maten & vragenlijsten.

Betrokkenen DFZS

Nienke Verstegen (contactpersoon), Wineke Smid & Edwin Wever.

In samenwerking met

Anne Lindenborn, klinisch psycholoog (locatie De Voorde), Alexandre Dumais & Stéphane Potvin (Canada, university of Montreal).

Referenties/links

Du Sert, O. P., Potvin, S., Lipp, O., Dellazizzo, L., Laurelli, M., Breton, R., ... & Dumais, A. (2018). Virtual reality therapy for refractory auditory verbal hallucinations in schizophrenia: a pilot clinical trial. Schizophrenia research, 197, 176-181. https://doi.org/10.1016/j.schres.2018.02.031

Keywords

virtual reality, auditieve verbale hallucinaties, therapie

Nienke Verstegen
Van der Hoeven Kliniek
Deel dit artikel op: