Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Cognitief (dis)functioneren bij daders van geweldsdelicten

Doelstelling/onderwerp

Steeds meer studies wijzen uit dat het brein van mensen met psychopathie, antisociaal gedrag en agressieproblemen vaak anders ontwikkeld is.

Het doel van dit onderzoek is om de behandeling en risicotaxatie van agressie- problematiek te verbeteren door ook de neuropsychologische factoren in beeld te brengen die een rol kunnen spelen bij agressie.

Verwacht wordt dat het onderzoek antwoord geeft op de vraag hoe cognitieve disfuncties in relatie staan tot recidive. Bijkomend kan het onderzoek handvatten opleveren voor de vraag welke tests relevant zijn om af te nemen. In het onderzoek wordt namelijk een uitgebreide testbatterij gebruikt waarbij zowel ‘hete’ (gemotiveerd door emotie) als ‘koude’ (focus op ratio/cognitie) taken worden afgenomen. Een ‘golden standard’ voor een neuropsychologische testbatterij ontbreekt tot nu toe in de forensische ggz.

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, ambulant, agressie.

Methodologie/instrumenten

·        Neuropsychologische testbatterij

·        Social Dysfunction and Aggression Scale (SDAS)

·        BRIEF-A Executieve functies gedragsvragenlijst voor volwassenen

·        Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (RPQ)

Betrokkenen DFZS

Femke Kuipers (contactpersoon: fkuipers@dewaagnederland.nl), Gary de Man, Juliette Hutten & Joan van Horn.

In samenwerking met

Altrecht.

Links

Onderzoeksbericht cognitie en gedrag 

Keywords

Ambulante forensische ggz, cognitieve (dis)functies, neuropsychologisch onderzoek, agressie