Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Promotieonderzoek forensische neuropsychologie

Doelstelling/onderwerp

Dit promotieonderzoek richt zich op het cognitief functioneren van ambulante forensische cliënten. Het bestaat uit verschillende deelstudies.

Deelstudie 1. Delphi

In dit onderzoek is een panel van experts in forensische neuropsychologie in meerdere rondes bevraagd over het doen van neuropsychologisch onderzoek bij daders van agressieve delicten. Het artikel is hier te lezen, zie visual abstract hier.

Deelstudie 2. Meta-analyse

In deze meta-analyse onderzochten we de relatie tussen delictgedrag en cognitieve functies. We doorzochten de databases op artikelen die sinds 2000 geschreven zijn waarin het cognitief functioneren van een forensische groep werd vergeleken met dat van een controlegroep. Deze zoektocht leverde in totaal 79 artikelen op. Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat forensische groepen slechter presteren op neuropsychologische taken dan controlegroepen. Dit was het geval voor alle zes de cognitieve domeinen, en de verschillen waren het grootst voor de domeinen taal, executieve functies en sociale cognitie. De preprint is hier te lezen.

Betrokkenen DFZS

Juliette Hutten (contactpersoon), Joan van Horn & Sylco Hoppenbrouwers.

In samenwerking met

Universiteit van Amsterdam, Programmagroep Brein & Cognitie.

Keywords

ambulante forensische ggz, cognitieve (dis)functies, neuropsychologisch onderzoek, agressie

Juliette Hutten
de Waag
Deel dit artikel op: