Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Hoe verder na risicotaxatie? De vertaalslag naar risicomanagement - Afgerond

Doelstelling/onderwerp

Risicotaxatie is een belangrijk onderdeel in de klinische en ambulante forensische zorg. De uitkomsten van de risicotaxatie leveren input voor het nemen van beslissingen over de duur en intensiteit van de behandeling, de inhoud van de behandeling en de responsiviteit. Het RNR (Risk Need Responsivity) model is een essentieel uitgangspunt voor risicomanagement, mede door de toepasbaarheid bij verschillende doelgroepen en verschillende risicotaxatie-instrumenten. 

Dit onderzoek speelt in op de behoefte vanuit het veld om meer handvatten te krijgen om invulling te geven aan de vraag: 'risicotaxatie gedaan en hoe nu verder?'. Er is onderzocht hoe de risicotaxatie vertaald kan worden naar behandeldoelen. Verschillende methodieken die hiertoe zijn ontwikkeld zijn hierin meegenomen. 

Onderzoekspopulatie

Klinische en ambulante forensische zorginstellingen maar ook maatschappelijke opvang en forensisch beschermd wonen.

Methodologie/instrumenten

Literatuurstudie naar bestaande methodieken voor de vertaalslag van risicotaxatie naar -management

Enquête en interviews onder zorgprofessionals in de forensische ggz

Betrokkenen DFZS

Juliette Hutten (contactpersoon), Joan van Horn & Kasia Uzieblo.

In samenwerking met

Transfore en Fivoor.

Referenties/links

KFZ project

Bouman, Y.H.A., Hutten, J.C., Uzieblo, K., Van der Veeken, F.C.A., Verschuur, J., te Mebel, L., van Horn, J.E. (2021). Hoe verder na risicotaxatie? De vertaalslag naar risicomanagement.Utrecht: Kwaliteit Forensische Zorg.

Hutten, J.C., Van Horn, J.E., Uzieblo, K., Van der Veeken, F.C.A., & Bouman, Y.H.A. (2022). Toward a Risk Management Strategy: A Narrative Review of Methods for Translation of Risk Assessment into Risk Management. Journal of Forensic Psychology Research and Practice.

Keywords

Risicotaxatie, risicomanagement

Juliette Hutten
de Waag
Deel dit artikel op: