Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Impact of treatment of ADHD on intimate partner violence (ITAP) - Afgerond

Doelstelling/onderwerp

Het onderzoek van de impact die diagnosticeren en behandelen van ADHD heeft op het effect van de behandeling van huiselijk geweld problematiek is inmiddels afgerond. In haar proefschrift kunt u meer lezen over de resultaten van dit onderzoek van Nannet Buitelaar.  

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, volwassenen, ambulant, huiselijk geweld.

Methodologie/instrumenten

Prospectief poliklinisch praktijkonderzoek met behulp van zelfrapportagelijsten met betrekking tot het meten van ADHD problematiek (ADHD RS, ASRS V1.1, UKV), persoonlijkheidsproblematiek (PDQ-R), huiselijk geweld problematiek (CTS 2 en IPVCS) en algemene agressie (MOAS). Daarnaast wordt een diagnostische assessment gedaan aan hand van drie semigestructureerde interviews: de MINIplus, de SCID2 en de DIVA. De deelnemers die met ADHD worden gediagnosticeerd, worden een jaar lang gevolgd middels vier follow-up metingen (zelfrapportage).

Betrokkenen DFZS

Nannet Buitelaar (contactpersoon: nbuitelaar@dewaagnederland.nl).

In samenwerking met

Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam.

Referenties/Links

Buitelaar, N.J.L., & Ferdinand, R.F. (2016). ADHD Undetected in Criminal Adults. Journal of Attention Disorder, 20(3), 270-278. doi:10.1177/1087054712466916 Published online: December 20, 2012

Buitelaar, N.J.L., Ferdinand, R.F., Posthumus, J.A., & Buitelaar, J.K. (2016). Screening for ADHD Among Offenders of Intimate Partner Violence. International Journal of Forensic Mental Health, 15(3), 256-264, doi:10.1080/14999013.2016.1160962 Published online: April 06, 2016

Buitelaar, N.J.L., Posthumus, J.A., Scholing, A., & Buitelaar, J.K. (2014). Impact of treatment of ADHD on intimate partner violence (ITAP), a study protocol. Bmc Psychiatry, 14, 336. doi:10.1186/s12888-014-0336-2 Published online: November 27, 2014

Buitelaar, N.J.L., Posthumus, J.A., & Buitelaar, J.K. (2015). ADHD in Childhood and/or Adulthood as a Risk Factor for Domestic Violence or Intimate Partner Violence: A Systematic Review. Journal of Attention Disorder. doi:10.1177/1087054715587099 Published online: May 20, 2015

Verschuere B., van Horn J., Buitelaar N.J.L. (2018). The Role of Control in Intimate Partner Violence: A Study in Dutch Forensic Outpatients. Journal of Interpersonal Violence. Published online: May 21, 2018

Buitelaar, N.J.L., Posthumus, J.A., Bijlenga, D., Ferdinand, R.F. & Buitelaar, J.K. (2019). Type and Severity of Intimate Partner Violence in Offenders with and without ADHD. International Journal of Forensic Mental Health. doi:10.1080/14999013.2019.1661886 Published online: September 20, 2019

Buitelaar, N.J.L., Posthumus, J.A., Bijlenga, D., & Buitelaar, J.K. (2019). The Impact of ADHD Treatment on Intimate Partner Violence in a Forensic Psychiatry Setting. Journal of Attention Disorders. doi:10.1177/1087054719879502 Published online: October 16, 2019