Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de ambulante forensische ggz - Afgerond

Doelstelling/onderwerp

Het ontwikkelen van valideren van een screeningsinstrument voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

De prevalentie van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de forensische populatie in Nederland is onbekend. Huidige prevalentiecijfers zijn gebaseerd op internationaal onderzoek en variëren tussen 30% en 88%. Voor een effectieve behandeling is het belangrijk om rekening te houden met de cognitieve en gedragsmatige gevolgen van NAH. Helaas gebeurt dit nog onvoldoende, deels omdat men nog onvoldoende kennis heeft van NAH, de gevolgen en hoe het te meten.

Doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de prevalentie en de rol van NAH in behandelingen binnen de forensische populatie.

Dit project bestaat uit drie onderdelen:

·         Literatuurstudie naar de behandeling van cliënten met NAH in de forensische setting

·         Ontwikkeling en validatie van een screeningsinstrument voor NAH (de KAP NAH: Korte Amsterdamse Praktijkscreener Niet Aangeboren Hersenletsel)

·         Tot slot wordt er een handreiking opgesteld met suggesties/aanbevelingen voor de behandeling van cliënten met (vermoeden van) NAH. 

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, volwassenen, ambulant, alle zorglijnen.

Methodologie/instrumenten

·        Korte Amsterdamse Probleemlijst Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

·        Neuropsychologisch onderzoek

·        fMRI scan 

·        Interviews met cliënten en behandelaars.

Betrokkenen DFZS

Juliette Hutten, Joan van Horn, Femke Kuipers (contactpersoon: fkuipers@dewaagnederland.nl).

In samenwerking met

Altrecht (Vesalius), GGD Amsterdam, Vrije Universiteit.

Links

KAP-NAH screener en instructies

KFZ projectrapport (Fassaert et al., 2022) en samenvatting

Onderzoeksbericht cognitie en gedrag

Artikel Acquired Brain Injury and Interventions in the Offender Population: A Systematic Review

NAH handreiking

Keywords

Ambulante forensische ggz, niet-aangeboren hersenletsel, neuropsychologisch onderzoek

Juliette Hutten
de Waag
Deel dit artikel op: