Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wegen van delicternst binnen categorieën, voor zorgvraagtypering

Doelstelling/onderwerp

Voor het forensische zorgveld is een model voor zorgvraagtypering van forensische zorg cliënten ontwikkeld. Binnen de zorgvraagtypering wordt ook rekening worden gehouden met de ernst van het delict(gedrag). Dit onderzoek in het kader van het promotietraject van Maaike van Dooren, is een vervolg op een studie gedaan bij meer dan 1000 mensen werkzaam in de forensische wat heeft geleid tot een classificatie van ernst voor verschillende type delicten. Het onderzoek richt zich enerzijds op het definiëren van delicternst binnen verschillende categorieën delicten, en anderzijds op een vergelijking van de beleefde delicternst door forensische zorgprofessionals en een representatief sample van de Nederlandse volwassen bevolking.

Onderzoekspopulatie

Zorgprofessionals werkzaam in de forensische zorg & de Nederlandse volwassen bevolking.

Methodologie/instrumenten

Afname vragenlijsten online.

Betrokkenen DFZS

Maaike van Dooren (contactpersoon), Wineke Smid, Vivienne de Vogel & Kasia Uzieblo.

In samenwerking met

FPC de Oostvaarderskliniek & FPC de Rooyse Wissel. Subsidieverstrekker: Ministerie J&V.

Referenties/links

Keywords

zorgvraagtypering, zorgprestatiemodel, delicternst

Maaike van Dooren
Van der Hoeven kliniek
Deel dit artikel op: