Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
05 juni 2023

Eén aanbieder voor specialistische jeugdhulp in Amersfoort: ‘MetMaya’

MetMaya heeft van de regio Amersfoort - Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg - de opdracht gekregen om vanaf 1 januari 2024 alle specialistische jeugdzorg te organiseren. Er werken al 6 enthousiaste gebiedsteams met deskundige professionals uit de JGGZ, jeugdhulp en LVB integraal samen. MetMaya gaat deze gebiedsteams verder uitbreiden.  

Straks is er nog één organisatie voor alle jeugdhulp in de regio Amersfoort - MetMaya - in plaats van de huidige 200 tot 300 aanbieders. MetMaya gaat alle jeugdhulp met de regio verzorgen. In lokale gebiedsteams, op maat, in de wijk. In deze gebiedsteams werken hulpverleners met allerlei deskundigen samen. Passend bij wat nodig is in die wijk. In de leefomgeving van de gezinnen. Samen met de partners die daar al zijn. Zoals de lokale (wijk)teams en het welzijnswerk. Maar ook de huisartsen, GGD en het onderwijs. 

Wat merken de jongeren of ouders hiervan? 
Cliënten die nu in behandeling zijn bij een andere jeugdhulpaanbieder kunnen daar gewoon hun hulp afmaken. De continuïteit voor de cliënt en het gezin staat voor ons voorop. We gaan dus geleidelijk over. Cliënten die na 1 januari een behandeling nodig hebben krijgen via MetMaya de juiste hulp. Dichtbij huis, met korte lijntjes en vaste gezichten.

Van BSA Jeugdhulp naar MetMaya
De huidige BSA Jeugdhulp is vanuit 7 jeugdhulpaanbieders 4 jaar geleden van start gegaan. Van daaruit zijn de eerste 6 gebiedsteams opgezet. Drie van die 7 aanbieders - GGz Centraal, Youké en De Rading; partners met jarenlange ervaring - hebben het initiatief genomen op de aanbesteding van de gemeente, voor de periode 2024 tot 2033, in te schrijven als MetMaya. Vanaf 1 januari 2024 zet MetMaya automatisch alle hulpverlening van BSA Jeugdhulp voort. De 4 andere aanbieders - ’s Heeren Loo, Leger des Heils, Pluryn en Timon - zijn vanaf dat moment vaste onderaannemers. De Waag en Amerpoort zijn als vaste onderaannemers toegevoegd. 

Vertrouwen in de toekomst
Directeur MetMaya - Femke Wink: ‘Wij zijn bijzonder trots en dankbaar dat we de kinderen, jongeren en gezinnen in de jeugdzorgregio Amersfoort mogen helpen. In partnerschap met de zeven gemeenten werken we de komende jaren samen aan duurzame jeugdhulp. Wij passen de hulp zoveel mogelijk aan op het leven van de kinderen, jongeren en hun ouders. Eenvoudig en dichtbij. We komen thuis, op school, bij de sportclub en betrekken het sociale netwerk van een gezin. Onze specialistische teams kennen de organisaties en de vragen die spelen in de wijk goed. MetMaya is aanvullend aan de lokale professionals en informele netwerken in de wijk of gemeente. 

Wij leveren graag onze bijdrage aan de grote verandering die nodig is in de jeugdhulp. Om kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problemen te kunnen blijven helpen. MetMaya onderschrijft de regiovisie en geeft daarmee vertrouwen in de toekomst. De afgelopen 2 jaar hebben we gezien dat we met de gebiedsteams iets anders kunnen brengen. Door vanuit verschillende organisaties samen in een gebiedsteam letterlijk één team te vormen. Ook met ‘Koos’ in Utrecht hebben we hiermee al goede ervaringen opgedaan. En we blijven leren en ontwikkelen.

We realiseren ons dat deze gunning een enorme impact heeft, vooral voor alle collega aanbieders. We begrijpen de pijn. In het afgelopen half jaar hebben we met meer dan honderd partijen gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn we al met zo’n 50 jeugdhulpaanbieders die graag met ons meedoen in gesprek. We brengen alle ambulante hulp in de integrale gebiedsteams samen en nodigen alle partijen uit om invulling te geven aan deze beweging. Zo zorgen we met elkaar dat we kinderen en jongeren in één keer die hulp bieden die nodig is.

Met de naam MetMaya willen we de persoonlijke aanpak laten zien. ‘Met’ staat ook voor samen: Met de regio, Met de samenwerkingspartners die lokaal al aanwezig zijn. Met huisartsen, Met jeugdartsen, Met het onderwijs, Met de community. Met elkaar, om ieder kind zo kansrijk en veilig mogelijk op te laten groeien!’

Meer informatie: www.metmaya.nl 

Meer informatie over de vernieuwde jeugdhulp in de regio Amersfoort is te vinden op: www.hulpenondersteuningregioamersfoort.nl