Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE)

Doelstelling/onderwerp

Implementatie en validatie van de FARE.

Onderzoekspopulatie

Mannen/vrouwen, volwassenen, poliklinisch, alle typen delicten.

Methodologie/instrumenten

FARE staat voor Forensische Ambulante Risico Evaluatie. De FARE is een risicotaxatie- en behandelevaluatie-instrument voor cliënten van 18 jaar en ouder die vanwege (dreigend) delictgevaar, vrijwillig of gedwongen, in forensische ambulante zorg zijn. De FARE kent twee doelen:

1. Het inschatten van een actuarieel en klinisch recidiverisico.

2. Het monitoren van veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico gedurende de behandeling.

De totstandkoming en validatie van de FARE

De items van de FARE zijn gebaseerd op een multi-method studie bestaande uit een meta-analyse, secundaire data-analyses, een veldstudie met vertegenwoordigers uit het ambulante veld en een pilotonderzoek naar de eerste gebruikerservaringen en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (KFZ website call 2015-38/39(2).

In de periode 2017 – 2020 werd de validatiestudie naar de FARE versie 1 uitgevoerd (KFZ call 2017-64). De rapportage over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, convergente validiteit, het meten van verandering (ROM) en de predictieve validiteit is te vinden op de KFZ website (www.kfz.nl) en op de FARE website (www.fare-ambulant.nl).

Doorontwikkeling

De resultaten van de validatiestudie zijn verwerkt in de FARE versie 2 waarin de items tekstueel aangepast zijn. Deze zal in de loop van 2021 beschikbaar komen in de ROM-systemen. Daarnaast is een pilotstudie gestart naar de bruikbaarheid van de FARE spin, een zelfscore webapplicatie voor cliënten. Hierin kunnen zij de dynamische risicofactoren beoordelen en aangeven waar zij hulp bij willen van de behandelaar. De resultaten van de taxatie en eventuele herhaalde metingen worden visueel weergegeven in een ‘spinnenweb’. De cliënt beslist zelf of hij/zij de spin deelt en bespreekt met de behandelaar.

Betrokkenen DFZS

Mara Eisenberg (contactpersoon), Joan van Horn & Juliette Hutten.

In samenwerking met

Prof. dr. S. Bogaerts (hoogleraar Forensische Psychologie en directeur-hoogleraar onderzoek en behandelinnovatie Kijvelanden (KARID)/Fivoor); Dr. F. van der Veeken, psycholoog en onderzoeker (Fivoor) en Dr. Y.H.A. Bouman, senior onderzoeker Pompestichting, en senior onderzoeker Transfore. 

Referenties/Links

Eisenberg, M.J., Hutten, J.C., Van der Veeken, F.C.A., Bouman, Y.A.H., Bogaerts, S., & Horn, J.E. van (2021). Validatie FARE: Een multi-center studie naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, convergente validiteit, veranderbaarheid en de predictieve validiteit van de Forensische Ambulante Risico Evaluatie (FARE). Kwaliteit Forensische Zorg: Utrecht.

Horn, J. van, Eisenberg, M., Bouman, Y., Van den Hanenberg, F., & Bogaerts, S. (2020). Handleiding Forensisch Ambulante Risico Evaluatie versie 2 – FARE versie 2. Kwaliteit Forensische Zorg: Utrecht.

Horn, J.E. van, Eisenberg, M.J., Bouman, Y.H.A., Hanenberg, F.J.A.C. van den, Put, C.E. van der, Bogaerts, S. (2016). Handleiding. Forensisch Ambulante Risico Evaluatie. Volwassen cliënten vanaf 18 jaar, versie 1.0. Kwaliteit Forensische Zorg.

Horn, J.E. van, Bogaerts, S., Eisenberg, M.J., Put, C.E. van der, Dekker, J.M,  Hanenberg, F.J.A.C. van den, & Bouman, Y.H.A. (2016). Kernset K-factoren voor het ambulante forensische veld. Een multi-method onderzoek naar risico- en beschermende factoren in relatie tot algemene recidive, geweldsrecidive en seksuele recidive. Kwaliteit Forensische Zorg. 

Eisenberg, M.J., Horn, J.E. van, Put, C.E. van der, Hendriks, J., & Stams, G.J.J.M. (2015). Vooronderzoek ‘Kernset Risicofactoren Ambulant Behandelde Delinquenten’. Voorspellers voor recidive bij ambulant behandelde zeden, (huiselijk) gewelds- en vermogensdelinquenten. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Programma Kwaliteit Forensische Zorg. Utrecht: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

Voor meer informatie (handleiding, interviewgids, etc.) klik hier.

Mara Eisenberg
de Waag
Deel dit artikel op: