Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

FARE

De Forensische Ambulante Risico Evaluatie (FARE) is een risicotaxatie- en behandelevaluatie-instrument voor cliënten van 18 jaar en ouder die vanwege (dreigend) delictgevaar, vrijwillig of gedwongen, in forensische ambulante zorg zijn. De FARE kent twee doelen:

1. Het inschatten van een actuarieel en klinisch recidiverisico.

2. Het monitoren van veranderingen in de dynamische risicofactoren en het recidiverisico gedurende de behandeling.

De FARE is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen vier forensische poliklinieken (Het Dok, de Waag, De Tender en Kairos), de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University.

De totstandkoming van de FARE

De items van de FARE zijn gebaseerd op een multi-method studie bestaande uit een meta-analyse, secundaire data-analyses, een veldstudie met vertegenwoordigers uit het ambulante veld en een pilotonderzoek naar de eerste gebruikerservaringen en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (KFZ call 2014-38/39). In de periode 2017 – 2020 werd de validatiestudie naar de FARE versie 1 uitgevoerd (KFZ call 2017-64).

De rapportage over de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, convergente validiteit, het meten van verandering (ROM) en de predictieve validiteit en de FARE versie 2 is te vinden op de KFZ website (www.kfz.nl) en op de FARE website (www.fare-ambulant.nl).

Inhoud van de FARE versie 2

De FARE bestaat uit 6 statische en 11 dynamische risicofactoren. Statische factoren hebben betrekking op in principe ‘onveranderbare’ kenmerken, zoals de leeftijd waarop het eerste delict werd gepleegd en het justitiële verleden. Het is gebleken dat statische factoren vooral succesvol zijn in het voorspellen van delictgedrag op langere termijn en niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn door interventie. De risicotaxatie op basis van statische factoren geeft zicht op de mate waarin crimineel gedrag onderdeel uitmaakt van de levensloop van de cliënt. Dynamische risicofactoren hebben betrekking op de persoon, het gedrag van de persoon (individuele factoren) en op diens sociale en leefsituatie (contextuele factoren). Dynamische risicofactoren zijn door interventie te beïnvloeden. De risicotaxatie op basis van de dynamische risicofactoren biedt richtlijnen voor het formuleren van behandeldoelen, waardoor veranderingen in het recidiverisico worden bewerkstelligd.

Alle items van de FARE worden gescoord op een 5-puntsschaal (0-4) die opbouwt van potentiële bescherming (afwezigheid van risico/aanwezigheid van bescherming) naar ernstigere grensoverschrijdende gedragingen/houding of situaties (aanwezigheid van risico/afwezigheid van bescherming). In de handleiding staan bij elk item de indicatoren uitgewerkt die voor de beantwoording van het betreffende item van belang zijn. Deze zijn zoveel mogelijk ondersteund door concrete voorbeelden.

Lees in de nieuwsbrief meer over de FARE versie 2.

Gebruikersvereisten en trainingen

De FARE kan worden gebruikt door professionals in het ambulante forensische veld met minimaal een hbo-opleiding, minimaal 2 jaar ervaring in het forensische veld en het forensisch denken, kennis van het Risk-Need-Responsivity(RNR)-model en minimaal 1 jaar ervaring in het verrichten van risicotaxatie. Behandelaars zonder deze ervaring dienen getraind te worden in de FARE. Deze basistraining kan worden gevolgd bij de RINO groep, zie www.rinogroep.nl

Voor professionals die ervaring hebben met risicotaxatie en reeds werkzaam zijn in het forensische veld is een gratis E-learning module beschikbaar via GGz Ecademy.

De FARE en ROM-systemen

De FARE is ingebouwd in de volgende ROM-systemen en EPD’s: QuestManager (Vital Health), Bergop (Praktikon), ROQUA (UMCG), NET-Q ROM, User Alta (Impuls), Psygis Quarant (Pinkroccade).

Forensische instellingen die gebruik maken van andere ROM-systemen of EPD’s die interesse hebben in het inbouwen van de FARE kunnen contact opnemen met Mara Eisenberg (meisenberg@dfzs.nl).

Documenten en websites voor meer informatie

Voor meer informatie over de FARE, de handleidingcodeerbladinterviewgids, implementatiemonitor en onderzoeksrapportages kunt u de website www.fare-ambulant.nl of www.kfz.nl bezoeken.


Terug naar het overzicht