Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

START

Achtergrond

Voor onze RM patiënten op de KIB geldt dat de risicotaxatie anders is vormgegeven dan bij onze tbs patiënten: op de KIB zijn patiënten vaak korter durend in behandeling én is doorgaans minder informatie beschikbaar om een uitgebreide risicotaxatie met behulp van de HCR-20V3/ SAPROF en aanvullende instrumenten uit te voeren. Vanuit de behoefte om tóch gestructureerd naar de risico's te kunnen kijken is de Short-Term Assessment of Risk and Treatability (START; Webster, Martin, Brink, Nicholls & Middleton/Desmarais, 2004/2009; Nederlandse vertaling: ‘t Lam, Lancel & Hildebrand, 2009) geïmplementeerd als vast onderdeel van onze risicotaxatie praktijk. Dit is een risicotaxatie instrument waarmee een gestructureerde inschatting kan worden gemaakt van het risico van gewelddadig gedrag op de kortere termijn (variërend van 1 dag, of bijvoorbeeld enkele weken, tot maximaal een halfjaar in de toekomst). Daarnaast kunnen andersoortige risico’s in worden geschat die een gevaar vormen voor de patiënt/cliënt zelf (zoals zelfbeschadigend gedrag of ongeoorloofde afwezigheid). De START kan naast veelgebruikte ‘langere termijn’ risicotaxatie instrumenten (zoals de HCR-20V3 en HKT-R) gebruikt worden, maar is ook losstaand toe te passen. De START kan op basis van relatief weinig informatie worden gescoord, observatie van een patiënt levert veel waardevolle informatie op. Om toch een historisch beeld te hebben van een patiënt maken wij waar mogelijk wel gebruik van de historische schaal van de HCR-20V3 als aanvulling op het eindoordeel. De START is bedoeld voor interdisciplinair gebruik en is bedoeld om structuur aan te brengen in de belangrijkste risico- én sterkte factoren voor de korte termijn. De 20 items uit de START worden langs zowel de risico als de sterkte ‘meetlat’ gelegd.

Verdere informatie

Kijk voor meer informatie op de START website. Voor inhoudelijke informatie over de Nederlandse START en moghelijkheden voor trainingen kunt u ook contact opnemen met de vertalers via www.ggzdrenthe.nl.

Handleiding

De START handleiding is te verkrijgen via GGZ Drenthe.

Terug naar het overzicht