Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

HCR-20V3

Achtergrond

De Historical Clinical Risk-management-20 Versie 3 (HCR-20V3; Douglas, Hart, Webster & Belfrage, 2013; Nederlandse vertaling: De Vogel, De Vries Robbé, Bouman, Chakhssi & De Ruiter, 2013) is de vernieuwde versie van de HCR-20 bedoeld voor het inschatten van het risico van toekomstig gewelddadig gedrag bij personen vanaf 18 jaar voor wie daar een klinische of juridische noodzaak toe bestaat. Vaak gaat het om personen die in behandeling zijn of komen bij een (forensisch) psychiatrische instelling of de verslavingszorg, die verblijven in het gevangeniswezen, die Pro Justitia worden onderzocht, die ambulant worden behandeld of die begeleid worden door de reclassering. De HCR-20V3 kan gebruikt worden bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld het benodigde beveiligingsniveau, behandelindicatie, verlof of beëindiging van behandeling. Daarnaast kan de HCR-20V3 van waarde zijn als richtlijn bij het bepalen van behandeldoelen en gebruikt worden als instrument om vooruitgang in behandeling te evalueren.

De Nederlandse vertaling van de HCR-20V3 is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de Van der Hoeven Kliniek, de Pompekliniek, FPC de Rooyse Wissel en de Universiteit Maastricht. De belangrijkste doelstelling van deze revisie is om de waarde van het instrument voor de dagelijkse praktijk verder te vergroten, onder andere door een sterkere nadruk op dynamische risicofactoren en meer concrete richtlijnen voor risicomanagement. Dit maakt de HCR-20V3 breed inzetbaar en bijvoorbeeld ook beter geschikt dan de HCR-20V2 als behandel evaluatie-instrument (ROM) in het individuele geval of voor gebruik ten behoeve van Pro Justitia rapportage. We zijn er dan ook van overtuigd dat de HCR-20V3 voor de Nederlandse forensische praktijk een verbetering is en dat het kan bijdragen aan een effectievere aanpak in de behandeling van forensisch psychiatrische cliënten / patiënten, en daarmee aan een veiligere maatschappij.

Verdere informatie

Klik hier voor het bekijken van de factsheet HCR-20V3

Klik hier voor het bekijken of downloaden van het codeerblad. Voor inhoudelijke informatie over de HCR-20V3 kunt u contact opnemen met de vertalers via: vdevogel@dfzs.nl.

Handleiding

Exemplaren van de HCR-20V3 handleiding zijn te bestellen bij Eburon of gratis te downloaden via deze link.

Training

Trainingen in het gebruik van de HCR-20V3 worden aangeboden via de Forensische Academie (RINO groep in samenwerking met De Forensische Zorgspecialisten), zie www.rinogroep.nl/categorie/63/Forensische-Academie.

Terug naar het overzicht